Πάνελ Πολυουρεθάνης

Φύλλα αλουμινίου

Πάνελ κεραμίδι ρωμαϊκό

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιχείρησή μας ιδρύθηκε από τον Βάϊο Τσικρίκη το 1985

με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του εμπορίου φύλλων αλουμινίου.Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξή της επιχείρησής μας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά, είναι η πολυετής εμπειρία της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες εφαρμογές και προτάσεις της.

Από το 2002 έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και στην Λ. Αθηνών 243 και έπειτα από την συνεχή αυξανόμενη πορεία της και υπό την καθοδήγηση του Λάζαρου Τσικρίκη αναπτύχθηκε πέρα από το εμπόριο φύλλων αλουμινίου και στα πάνελ πολυουρεθάνης, φύλλα ‘Το πλούσιο σε ποιότητα και ποσότητα πελατολόγιό της εγγυάται για την αξιοπιστία και φερεγγυότητά της, καθώς επίσης και για την ποιότητα και για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της.

Πάνελ Πέτρα

Πάνελ πετροβάμβακα

Η εταιρεία μας στις πραγματοποίησε όλα τα απαραίτητα τεστ στο Braunschweig της Γερμανίας στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για τη διαπίστωση του δείκτη πυραντίστασης των πανέλων πετροβάμβακα πλαγιοκάλυψης σύμφωνα με το πρότυπο

DIN EN 1364-1 : 1999-08.

Τα ανωτέρω βεβαιώθηκαν από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) με Αριθ. Πρωτ: 4538 / ΝΚ 29.06.2006 και τέλος από το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με το έγγραφό του Αριθ.Πρωτ: 32659 Φ.701.6

Η εταιρεία μας στις έκανε όλα τα απαραίτητα τεστ στο Warringtonfiregent Βελγίου για τη διαπίστωση του δείκτη πυραντίστασης των πανέλων πετροβάμβακα οροφής σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1365-2.