Τα μεταλλικά προφίλ 98-280, με γαλβανική προστασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές και σε όλους τους τύπους κτηρίων. Χρησιμοποιούνται είτε ανεξάρτητα ως Μεταλλότυπος – Μεταλλικό προφίλ, είτε ως Σύμμικτη Πλάκα μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος καθ’ όλη την διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Διακρίνονται για την:

  • άριστη φέρουσα ικανότητα ως δομικό στοιχείο
  • άριστη αντίδραση στη φωτιά, κατηγορία Α1
  • εξαιρετική αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος
  • αποδοχή πυράντοχων βαφών, όπου απαιτείται
  • εύκολη και γρήγορη τυποποιημένη τοποθέτηση

Παράγονται με:

  • ωφέλιμο πλάτος 840mm και ονομαστικό πάχος ελάσματος από 0,80mm έως 1,50mm
  • προσαρμοσμένα μήκη έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργο