Τα αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα με διαμόρφωση ολλανδικού κεραμιδιού από γαλβανισμένα ή και προ-βαμμένα μεταλλικά ελάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικάλυψη οροφών και κεκλιμένων στεγών σε όλους τους τύπους κτηρίων.

Διακρίνονται για την:

  • εύκολη και γρήγορη τυποποιημένη τοποθέτηση
  • άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση
  • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως προφίλ οροφής
  • άριστη απορροή των υδάτων λόγω της αυλάκωσης

Παράγονται με:

  • ωφέλιμο πλάτος 1100mm σε διάφορα πάχη ελάσματος
  • σε προσαρμοσμένα μήκη από 0,49m έως 6,09m με βήμα 350mm, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου