Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ οροφής με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πετροβάμβακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικάλυψη οροφών και κεκλιμένων στεγών σε όλους τους τύπους κτηρίων.

Διακρίνονται για την:

  • εξαιρετική αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία A2 s1 d0
  • εξαιρετική αντοχή στην φωτιά, κατηγορία REI
  • άριστη θερμομονωτική ικανότητα, U value
  • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως πάνελ οροφής

Παράγονται με:

  • ωφέλιμο πλάτος 1000mm και ονομαστικό πάχος 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm
  • σε προσαρμοσμένα μήκη από 2m έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου