Η εταιρεία μας στις πραγματοποίησε όλα τα απαραίτητα τεστ στο Braunschweig της Γερμανίας στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για τη διαπίστωση του δείκτη πυραντίστασης των πανέλων πετροβάμβακα πλαγιοκάλυψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1364-1 : 1999-08.
Τα ανωτέρω βεβαιώθηκαν από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) με Αριθ. Πρωτ: 4538 / ΝΚ 29.06.2006 και τέλος από το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με το έγγραφό του Αριθ.Πρωτ: 32659 Φ.701.6

Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψης με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πετροβάμβακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερική επικάλυψη/πλαγιοκάλυψη των όψεων και ως εσωτερικά χωρίσματα σε όλους τους τύπους κτηρίων.

Διακρίνονται για την:

  • εξαιρετική αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία A2 s1 d0
  • εξαιρετική αντοχή στην φωτιά, κατηγορία EI
  • άριστη θερμομονωτική ικανότητα, U value
  • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως πάνελ πλαγιοκάλυψης

Παράγονται με:

  • ωφέλιμο πλάτος 1000mm και 1170mm και ονομαστικό πάχος 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm
  • σε προσαρμοσμένα μήκη από 2m έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Η εταιρεία μας στις έκανε όλα τα απαραίτητα τεστ στο Warringtonfiregent Βελγίου για τη διαπίστωση του δείκτη πυραντίστασης των πανέλων πετροβάμβακα οροφής σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1365-2.
Τα ανωτέρω βεβαιώθηκαν από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) με Αριθ. Πρωτ: 9455 / ΝΚ 01.12.2006 και τέλος από το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με το έγγραφό του Αριθ.Πρωτ: 2259 Φ.701.6 για τα πάνελ οροφής 80mm και 54034 – Φ.701.6 για τα πάνελ οροφής 100mm. 

Οι δοκιμές γίνανε βάση DIN EN ISO 140-3:2005 και DIN EN ISO 717-1:2006.