Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Χρωματιστά: γαλβανισμένο έλασμα με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους βαφής 25μm, DX51D Z200 MA και Z275 MA.

  • Πολυουρεθάνη: πυκνότητα 40±2 kg/m3

  • Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα λ=0,020 W/mK.