Καθώς και άφθονα εξαρτήματα συνδεσιμότητας.

ΠΑΧΟΙ (mm)

  • 6

  • 8
  • 10

  • 16